# SOME DESCRIPTIVE TITLE. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the achievement package. # # Translators: # Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>, 2017 msgid “” msgstr “” “Project-Id-Version: mikuttern” “Report-Msgid-Bugs-To: n” “POT-Creation-Date: 2018-01-14 03:49+0900n” “PO-Revision-Date: 2017-09-23 17:07+0000n” “Last-Translator: Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>n” “Language-Team: Dutch (Netherlands) (www.transifex.com/lindwurm/mikutter/language/nl_NL/)n” “MIME-Version: 1.0n” “Content-Type: text/plain; charset=UTF-8n” “Content-Transfer-Encoding: 8bitn” “Language: nl_NLn” “Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);n”

#: ../achievement.rb:102 msgid “実績” msgstr “Werkelijk”

#: ../achievement.rb:105 msgid “Twitterアカウントをmikutterに登録しました。これでTwitterが捗る” msgstr “Ik heb mijn Twitter-account verbonden met mikutter. Nu is Twitter prachtig.”

#: ../achievement.rb:112 msgid “設定画面で、mikutterをカスタマイズしましょう。” msgstr “In het Instellingen-scherm kun je mikutter aanpassen.”

#: ../achievement.rb:113 msgid “画面右下にあるレンチのアイコンをクリックしよう” msgstr “Klik op het moersleutelpictogram in de onderste hoek van het scherm.”

#: ../achievement.rb:120 msgid “ヾ(@⌒ー⌒@)ノ” msgstr “Isuzu (@ Gimmick-gimmick @)”

#: ../achievement.rb:121 msgid “github.com/toshia/display_requirements” msgstr “github.com/toshia/display_requirements

#: ../achievement.rb:129 msgid “新規ペインを追加コマンドでペインを増やせます” msgstr “Toevoegen van nieuw deelvenster, opdracht om het deelvenster”

#: ../achievement.rb:130 msgid “タブを右クリックして、「新規ペインに移動」をクリックしてみよう” msgstr “Ga met de rechtermuisknop op het tabblad staan en klik op Ga naar nieuw venster”

#: ../achievement.rb:138 msgid “タブを別のペインにドラッグすれば、そのペインに移動できます” msgstr “Je kunt een tabblad verslepen naar een ander deelvenster en zo verplaatsen naar dat venster.”

#: ../achievement.rb:139 msgid “二つ以上ペインがある時に、タブを別のペインにドラッグ&ドロップしてみましょう” msgstr “”

#: ../achievement.rb:149 msgid “クラッシュレポートの報告ありがとうございます” msgstr “Bedankt voor het melden van het crashrapport!”

#: ../achievement.rb:180 msgid “実績 %s を達成しました!おめでとう♪” msgstr “Prestatie %s bereikt! Gefeliciteerd.”